Informacja o przyjęciu nowego Członka

Zarząd koła Żuraw w Brańsku powiadamia członków koła, iż na posiedzeniu zarządu w dniu 03.02.2022 przyjął w poczet członków koła kol. Mirosława Falkowskiego, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 24/21/22.

Zgodnie z § 25 pkt 5 członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie od powyższej uchwały.

Za zarząd,

Bernard Łempicki

Obecny księżyc

Niepełna tarcza Księżyca
Niepełna tarcza Księżyca
Księżyc ma 12 dni
Powered by Saxum

Chcesz umieścić swoje materiały?

Jesteś członkiem naszego koła? Masz ciekawe zdjęcia? Wyślij je do nas: k.mortel@o2.pl

Burze w regionie