Informacja o przyjęciu nowego Członka

Zarząd koła Żuraw w Brańsku powiadamia członków koła, iż na posiedzeniu zarządu w dniu 03.02.2022 przyjął w poczet członków koła kol. Mirosława Falkowskiego, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 24/21/22.

Zgodnie z § 25 pkt 5 członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie od powyższej uchwały.

Za zarząd,

Bernard Łempicki

Obecny księżyc

Powiększający się sierp Księżyca
Powiększający się sierp Księżyca
Księżyc ma 4 dni
Powered by Saxum

Chcesz umieścić swoje materiały?

Jesteś członkiem naszego koła? Masz ciekawe zdjęcia? Wyślij je do nas: k.mortel@o2.pl

Burze w regionie