Historia

 

Rys historyczny

Do roku 1933 myśliwi z Brańska, jak również jego okolic, polowali na terenach własnych oraz terenach dzierżawionych, a procedury łowieckie były bardzo uproszczone. Myśliwi, chcąc legalnie polować otrzymywali takie prawo od Starosty Bielskiego, łącznie z pozwoleniem na broń. Polowania odbywały się w pojedynkę „na deptaka” lub zasiadkę „wychodne”. Pod koniec 1933 roku myśliwi z Brańska postanowili polować wspólnie (grupowo) zakładając Koło Łowieckie „Szarak” – dawało to lepsze wyniki polowania. Założycielami koła byli: ks. Bolesław Czarkowski, Emil Gładszy, Walenty Pańczyk, Zygmunt Czarkowski.

W tym czasie Koło „Szarak” dzierżawiło tereny należące do rolników z Brańska, Patok, Poletył, Kiersnowa, Domanowa, Mnia, Pietraszk i Glinnika. Koło utrzymywało się ze sprzedaży upolowanej zwierzyny Żydom zamieszkałym na terenie Brańska. Po wojnie w 1945 r. zorganizowano nowe koło w Brańsku, powstała Powiatowa Rada Łowiecka w Bielsku Podlaskim. Myśliwy chcąc przynależeć do Koła musiał mieć pozwolenie na broń oraz złożyć egzamin łowiecki.

W roku 1954 podpisano umowy dzierżawne na trzy obwody łowieckie nr 291, 297, 298 o łącznej powierzchni 20440 ha. Z powodu niedotrzymania terminów płatności tenuty dzierżawnej dwa lata później Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku rozwiązało umowę dzierżawną z Zarządem Koła. W wyniku usilnych starań kol. Józefa Wiecheckiego oraz Wacława Bejdy z byłych członków koła powstaje nowe Koło Łowieckie „Żuraw” w Brańsku. Zarząd koła stanowili: Michał Zawistowski – prezes, Józef Wiechecki – sekretarz, Aleksander Łempicki – łowczy, Wacław Bejda – skarbnik. Koło w pierwszych latach liczyło od 16 do 28 członków. Prowadzona racjonalna gospodarka łowiecka, walka z kłusownictwem zaowocowały dobrymi stanami zwierzyny łownej. Myśliwy na polowaniu zbiorowym w latach 80. strzelał średnio 10 zajęcy.

Gospodarka łowiecka

Obecnie Koło „Żuraw” dzierżawi trzy obwody polne nr 266(dawny 117), 276( dawny 127), 277 ( dawny 128) położone na terenie Nadleśnictwa Rudka, o łącznej powierzchni 21024 ha (z tego użytkowej 20375ha w tym 4256ha lasów) , na których to znajdują się poletka łowieckie, paśniki oraz ambony.

Głównymi gatunkami zwierzyny występującymi na terenie obwodów łowieckich są: dzik, sarna, lis, borsuk, bóbr, zając i kuropatwa. W ostatnich latach rozpoczęto pozyskanie jelenia, którego stan ulega ciągłemu wzrostowi. Średnie roczne pozyskanie: dzik – 70 szt., sarna – 40 szt., jeleń – 2 szt., lis – 70 szt. Wprowadzenie szczepionki przeciw wściekliźnie spowodowało gwałtowny wzrost populacji lisa, co między innymi jest powodem drastycznych spadków ilości zajęcy oraz kuropatwy, wcześniej licznie występujących na naszych terenach łowieckich.

Ważne wydarzenia

Tradycją stało się uroczyste organizowanie obchodów św. Huberta oraz polowań wigilijnych, na których spotyka się większość członków koła. W listopadzie 2006 r. zorganizowane zostały uroczyste obchody 50-lecia. W roku 2010 uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej w Białymstoku nadany został sztandar.

Wyróżnienia

Podczas obchodów jubileuszu koła odznaczeni zostali: Zbigniew Szczepaniak – Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Aleksander Zapisek – Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Grzegorz Godlewski – Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Szczepan Kozłowski, Tadeusz Uszyński, Daniel Kowalczuk – Brązowymi Medalami Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego. Na wniosek Zarządu Okręgowego w Białymstoku kol. Janusz Chmielewski odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Obecny księżyc

Pełnia Księżyca
Pełnia Księżyca
Księżyc ma 15 dni
Powered by Saxum

Chcesz umieścić swoje materiały?

Jesteś członkiem naszego koła? Masz ciekawe zdjęcia? Wyślij je do nas: k.mortel@o2.pl

Burze w regionie