Informacja o przyjęciu nowego Członka

Zarząd koła Żuraw w Brańsku powiadamia członków koła, iż na posiedzeniu zarządu w dniu 03.02.2022 przyjął w poczet członków koła kol. Mirosława Falkowskiego, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 24/21/22.

Zgodnie z § 25 pkt 5 członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie od powyższej uchwały.

Za zarząd,

Bernard Łempicki

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego „Żuraw” w Brańsku powiadamia Członków Koła, iż na posiedzeniu w dniu 03.02.2022 Zarząd uchylił uchwałę nr 7/21/22 z dn. 15.05.2021r. co do zagospodarowania zwierzyny. Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę nr 25/21/22 dotyczącą wzięcia tuszy strzelonej zwierzyny na użytek własny z polowania indywidualnego w ilości:

- dzik sanitarny (wszystkie),

- dzik z rocznego planu łowieckiego (3 sztuki),

- jeleń (2 sztuki),

- sarna (3 sztuki).

Za Zarząd,

Dariusz Fronc

Dobrowolna wymiana legitymacji członkowskiej

Zarząd Koła informuje, iż istnieje możliwość wymiany legitymacji członkowskiej. Jednocześnie podkreślamy, że nie jest to w żaden sposób wymagane.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie załącznika (dostępny poniżej), wypełnienie dokumentów i dostarczenie razem z aktualnym zdjęciem do Sekretarza Koła.

Termin składania deklaracji kończy się z dniem 28.02.2020.

Deklaracja na legitymację i załącznik

Ważne - System EKEP

Łowczy Koła informuje, że od jutra, tj. 10.01.2022, w obwodzie numer 277 zacznie obowiązywać system PZŁ EKEP.

Dla obwodów numer 266 i 276 obowiązywanie systemu zaplanowane jest na 15.01.2022.

 

Poniżej zamieszczone są filmy instruktażowe przygotowane przez Polski Związek Łowiecki:

Myśliwi: https://youtu.be/_Ok0xBvvKPI

Zarząd Koła: https://youtu.be/zRubHFMCwpA

Obecny księżyc

Powiększający się sierp Księżyca
Powiększający się sierp Księżyca
Księżyc ma 4 dni
Powered by Saxum

Chcesz umieścić swoje materiały?

Jesteś członkiem naszego koła? Masz ciekawe zdjęcia? Wyślij je do nas: k.mortel@o2.pl

Burze w regionie