Informacja o przyjęciu nowego Członka

Zarząd koła Żuraw w Brańsku powiadamia członków koła, iż na posiedzeniu zarządu w dniu 03.02.2022 przyjął w poczet członków koła kol. Mirosława Falkowskiego, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 24/21/22.

Zgodnie z § 25 pkt 5 członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie od powyższej uchwały.

Za zarząd,

Bernard Łempicki

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego „Żuraw” w Brańsku powiadamia Członków Koła, iż na posiedzeniu w dniu 03.02.2022 Zarząd uchylił uchwałę nr 7/21/22 z dn. 15.05.2021r. co do zagospodarowania zwierzyny. Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę nr 25/21/22 dotyczącą wzięcia tuszy strzelonej zwierzyny na użytek własny z polowania indywidualnego w ilości:

- dzik sanitarny (wszystkie),

- dzik z rocznego planu łowieckiego (3 sztuki),

- jeleń (2 sztuki),

- sarna (3 sztuki).

Za Zarząd,

Dariusz Fronc

Dobrowolna wymiana legitymacji członkowskiej

Zarząd Koła informuje, iż istnieje możliwość wymiany legitymacji członkowskiej. Jednocześnie podkreślamy, że nie jest to w żaden sposób wymagane.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie załącznika (dostępny poniżej), wypełnienie dokumentów i dostarczenie razem z aktualnym zdjęciem do Sekretarza Koła.

Termin składania deklaracji kończy się z dniem 28.02.2020.

Deklaracja na legitymację i załącznik

Ważne - System EKEP

Łowczy Koła informuje, że od jutra, tj. 10.01.2022, w obwodzie numer 277 zacznie obowiązywać system PZŁ EKEP.

Dla obwodów numer 266 i 276 obowiązywanie systemu zaplanowane jest na 15.01.2022.

 

Poniżej zamieszczone są filmy instruktażowe przygotowane przez Polski Związek Łowiecki:

Myśliwi: https://youtu.be/_Ok0xBvvKPI

Zarząd Koła: https://youtu.be/zRubHFMCwpA

Obecny księżyc

Niepełna tarcza Księżyca
Niepełna tarcza Księżyca
Księżyc ma 12 dni
Powered by Saxum

Chcesz umieścić swoje materiały?

Jesteś członkiem naszego koła? Masz ciekawe zdjęcia? Wyślij je do nas: k.mortel@o2.pl

Burze w regionie